Drobečková navigace

Domů > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

 Zřizovatel obec Rebešovice (IČO: 00488089)

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Rebešovice
  příspěvková organizace
  Chrlická 410
  664 61 Rebešovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Rebešovice
  příspěvková organizace
  Chrlická 410
  664 61 Rebešovice

 • 4.3 Provozní doba

  Po - Pá: 06:45 - 16:45

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 777 104 799

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.msrebesovice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

Mateřská škola Rebešovice
Chrlická 410
664 61 Rebešovice

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-3232460237/0100

6. IČ

72551046

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@msrebesovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fyrks5e

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Osobně: Mateřská škola Rebešovice, příspěvková organizace, Chrlická 410, 664 61 Rebešovice

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou *Název školy/subjektu* poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.