Drobečková navigace

Domů > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

 Zřizovatel obec Rebešovice (IČO: 00488089)

3. Organizační struktura

Ředitelka: Bc. Jitka Kopecká

Počet pedagogických pracovníků: 2

Provozních zaměstnanců: 1

Viz Kontakty

Seznam organizačních složek:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Rebešovice
  příspěvková organizace
  Horky 400
  664 61 Rebešovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Rebešovice
  příspěvková organizace
  Horky 400
  664 61 Rebešovice

 • 4.3 Provozní doba

  Po - Pá: 07:00 - 16:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 777 104 799

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.msrebesovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  reditelka@msrebesovice.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  -

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-3232460237/0100

6. IČ

72551046

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@msrebesovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): fyrks5e

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Osobně: Mateřská škola Rebešovice, příspěvková organizace, Horky 400, 664 61 Rebešovice

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

*!odkaz na stránku formulářů, příp. zde uvést jednotlivé formuláře!*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly žádné stanoveny.

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny.

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov,  příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

*